100 000 SEK betalar Stockholm för ta klottring borta. Därmit har man faktisk skaffad ett nytt industri som mår bra. Tyvvär kommer alla Stockholmare nu till ex. till Berlin för tittar på GRAFFITI och lämnar mycket mer pengar där.